Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Logo Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Boelletyn Warszawa 2/2020

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy, 

Wspólne europejskie wartości to kompas dla naszych działań, a dalsza integracja europejska zajmuje w nich szczególne miejsce. Dzięki sieci biur rozsianych po Europie i świecie mamy możliwość poznania z bliska poszczególnych dyskursów narodowych. Tworząc międzynarodowe platformy wymiany umożliwiamy wzajemne przenikanie się tych dyskusji. Duża część społeczeństwa zachodnioeuropejskiego ma migranckie korzenie. To obywatele i obywatelki tych krajów, osiedleni tam od pokoleń, kształtujący życie społeczne, kulturalne i coraz bardziej polityczne. Część z nich jest także muzułmanami i muzułmankami – praktykującymi lub nie. Pytanie: Czy Islam należy do Europy? jest dyskutowane w różnym tonie. Na Zachodzie i coraz częściej w Polsce. To dobry moment, żeby zająć się tą kwestią od strony faktów i analiz. Stąd temat naszego spotkania Od imigrantów do ministrów, na które zapraszamy już 25 marca w Warszawie. Jest to jednocześnie tytuł publikacji powstałej przy naszej współpracy, która wkrótce ukaże się na naszej stronie. 

Z przyjemnością ogłaszamy również tegoroczną edycję naszego programu stypendialnego Transatlantic Media Fellowships, w którym wspieramy niezależne dziennikarstwo. Już po raz trzeci oferujemy stypendium na wyprawę do USA i napisanie relacji w jednym z czterech ważnych dla nas obszarów: polityki energetyczno-klimatycznej, demokracji, praw człowieka i polityki społecznej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz po raz pierwszy zrównoważonej polityki rolnej. Czekamy na zgłoszenia! 

Życzymy inspirującej lektury.

Joanna Maria Stolarek
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla

   

Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach 

II Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej

29 lutego - 1 marca 2020, Dolina Harmonii, Kopaniec

Forum to miejsce spotkania osób zaangażowanych w działania na rzecz klimatu, rolnictwa, żywności i zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia lokalnych inicjatyw. To dwa dni pełne wykładów, warsztatów i prac w grupach roboczych.  
Zobacz więcej

Otwarta debata: Od imigrantów do ministrów. O integracji politycznej społeczności muzułmańskich w Europie Zachodniej – wnioski dla Polski

25 marca 2020, Instytut Goethego w Warszawie, ul. Chmielna 13A

Debata z udziałem:
Adama Balcera – politolog, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, autor raportu „Od imigrantów do ministrów."
Ozana Keskinkilica – politolog i aktywista, autor książki „Die Islamdebatte gehört zu Deutschland” (Debata o islamie należy do Niemiec)
Spotkanie poprowadzi: Joanna Maria Stolarek – dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie 
Zobacz więcej


Nowe publikacje do pobrania

Polityka na talerzu

Publikacja została przygotowana przez Nyeleni Polska i Koalicję Żywa Ziemia przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie i Fondation de France. To zbiór tekstów o tym, jak musi się zmienić rolnictwo i jego otoczenie, a także nasze myślenie o nim, aby system żywnościowy był zrównoważony środowiskowo i społecznie. Publikacja obszernie wyjaśnia nowe ważne pojęcia jak agroekologia czy suwerenność żywnościowa, a także omawia kluczowe obszary m.in. łańcuchy dostaw, kooperatywizm, bioróżnorodność , chów zwierząt, WPR.

Więcej

Rusza    tegoroczna,   trzecia   z   kolei   edycja   Transatlantic  Media  Fellowships,   programu,  w  którym  wspieramy  zaangażowane   dziennikarstwo   i   udzielamy   stypendium   dla   dziennikarzy i dziennikarek na podróż  do Stanów Zjednoczonych.  Zapraszamy do udziału!

Do  22  marca  czekamy  na  aplikacje z propozycjami  reportaży  w obszarach: energia i klimat, rolnictwo w transformacji, demokracja, prawa człowieka i polityka socjalna oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.  

Zobacz ogłoszenie 


Europejska Polityka Rolna

Jak zdobyć suwerenność żywnościową? Ruch społeczny wypracowuje odpowiedź. 

Ponad 250 osób z około 150 organizacji, instytucji, inicjatyw i gospodarstw rolnych zgromadziło II Forum Suwerenności Żywnościowej. Debatowano o tym, jak budować nowy system, oparty o niezależność żywnościową i agroekologię.

Więcej

Energia & Klimat

COP 25 w Madrycie – fiasko działań kontra zmieniający się świat

Rządy  w  Madrycie  zawiodły   wobec   potrzeby  dokonania natychmiastowych   postępów   w  zakresie  sprawiedliwości klimatycznej  i  wyznaczenia  ambitniejszych  celów redukcji emisji.

Więcej

Demokracja & Prawa Człowieka

Dossier: Migracja i świat  

Migracja jest rzeczywistością nas wszystkich, niezależnie od tego,  w  jakim  miejscu  mieszkamy.  Przedstawiamy nasze dotychczasowe działania w tym obszarze oraz prezentujemy nasz autorski projekt Exilium.

Więcej

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Dossier na temat kampanii prezydenckiej 2020 w USA

Wybory w jesieni 2020 r. zdecydują o sytuacji w Stanach Zjednoczonych i ich roli w świecie. Polecamy zbiór materiałów komentujących kampanię wyborczą i analizujących sytuację polityczną i społeczną w Ameryce. W niemieckiej wersji językowej. 

Więcej

PRZYDATNE LINKI   


IMPRESSUM 

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji. Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.

FacebookTwitterYouTubeISSUMixCloud

W celu rezygnacji z subskrypcji (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj.

 

Boelletyn Warszawa 
Fundacja im. Heinricha Bölla
il. Żuraiwa 45
00-680 Warszawa
Polska 

+48 22 440 13 33
pl-info@pl.boell.org
www.pl.boell.org
Dyrektorka: Joanna Maria Stolarek
Państwa dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane stronom trzecim. Więcej w naszej Polityce prywatności na https://www.boell.de/en/2016/09/23/privacy-policy on https://www.boell.de/en/2016/09/23/privacy-policy.