Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Logo Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Boelletyn Warszawa 4/2020

Drodzy Czytelnicy, Drogie Czytelniczki,

Pandemia koronawirusa ukazała wyraźnie podatność społeczeństw europejskich na zagrożenia: wewnętrzne i zewnętrzne. Także te wynikające z ograniczeń wolności i praw osobistych tłumaczonych ochroną zdrowia. Czy wyjątkowa sytuacja usprawiedliwia podważanie demokratycznych struktur lub ich osłabianie? To jedno z pilnych pytań aktualnej dyskusji.

Koronawirus nie zatrzymał innych kryzysów. Zmiany klimatyczne zagrażają coraz bardziej naszemu zdrowiu i życiu. Widoczne są one nie tylko w postaci suszy, ale także realnej wizji braku wody w kolejnych miesiącach. Musimy temu przeciwdziałać.

Czy jest recepta na kryzysy? Uniwersalnej nie ma, ale na pytanie o kierunek działań w przyszłości jedna odpowiedź nasuwa się szczególnie – zwiększanie odporności i czujności. Ale co to dla nas oznacza? Ellen Ueberschär, prezeska Fundacji im. Heinricha Bölla, proponuje kilka rozwiązań. 

To nie tajemnica, że sytuacje wyjątkowe dotykają pewnych grup bardziej niż innych. Kryzys ma płeć, potwierdzają to wyniki badań nad wpływem globalnych kryzysów na prawa człowieka. Największe koszty związane z gospodarczymi i politycznymi zawirowaniami ponoszą zawsze najsłabsi, w tym przede wszystkim kobiety. O ich sytuacji w Polsce i powodach tego stanu rzeczy pisze w swojej analizie Elżbieta Korolczuk.

Życzę inspirującej lektury, ale przede wszystkim wytrwałości i zdrowia!

Joanna Maria Stolarek
Dyrektora Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie   


Nasze wydarzenia- zapraszamy do udziału!

13 maja 2020, godz. 16:00-17:00
Ost/Wschód: Polskie i niemieckie spojrzenie na Wschód
Debata online

Zapraszamy  na  pierwszą  internetową  debatę  w ramach inicjatywy "Ost/Wschód": Polsko-niemieckie debaty  o  Wschodzie."  Debaty będą prowadzone w języku angielskim z udziałem dwóch ekspertów lub ekspertek  z  Polski  i  z  Niemiec.  Celem  cyklu  jest  udzielenie  odpowiedzi  na pytania o to, jaka jest polityka Polski i Niemiec wobec Wschodu i jakie powinny być  odpowiedzi  Unii  Europejskiej  na  palące wyzwania stojące przed Wspólnotą w relacjach ze Wschodem.

Więcej o debacie


Nowe publikacje do pobrania

Nuclear Exnovation 

W jaki sposób odejście od energii jądrowej sprzyja rozwojowi energetyki odnawialnej i innym innowacjom? W raporcie porównuje się podejścia USA i Niemiec do starych reaktorów atomowych, wskazując na polityki publiczne sprzyjające sprawnemu wycofaniu ich z eksploatacji oraz szybkiemu rozwojowi energetyki odnawialnej, które musi mu towarzyszyć. 

Publikacja do pobrania 

Ze względu na fakt, iż nie da się aktualnie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji wokół pandemii koronawirusa, zdecydowaliśmy się odwołać nabór do programu w tym roku. Zapraszamy do udziału w edycji 2021! 

Energia & Klimat

Film: Można panikować

Są tacy, którzy ochronie klimatu poświęcają życie. Słuchanie ich historii, motywacji, niepokojów pozwala lepiej zrozumieć kryzys, w którym żyjemy. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć film dokumentalny o profesorze fizyki na Uniwersytecie Warszawskim Szymonie Malinowskim.
Premiera filmu będzie miała miejsce 1 czerwca br.

Zobacz trailer 
Czy koronawirus da Polsce szansę na realizację celu OZE na 2020?

Wprowadzenie  kwarantanny w  marcu  spowodowało spadek zapotrzebowania na energię elektryczną o ok. 8,5 procent.  Przekłada   się  on  jednocześnie  na  wzrost  udziału OZE w krajowym  miksie  energetycznym.  W  jaki   sposób  kryzys wywołany koronawirusem przełoży  się  na  polską  politykę energetyczną  i  klimatyczną?  Czy  zmiany na rynku energii przyniosą szanse na spełnienie  unijnych celów dotyczących odnawialnych źródeł na rok 2020?

Więcej


Demokracja & Prawa Człowieka

Czy kryzys ma płeć? Kobiety w czasach pandemii

Kryzys  związany  z  pandemią  Covid19  ma płeć i pokazuje wyraźnie  wszelkie  nierówności społeczne. W  szczególności dotyka  kobiety, a także  grupy  gorzej sytuowane i w różny sposób  marginalizowane.  Ponadto,   pojawiają   się   próby wykorzystywania  pandemii  do  realizacji  doraźnych  celów politycznych, wymierzonych bezpośrednio w fundamentalne prawa kobiet. 

Więcej

Dyskusja online: IX Europejskie Forum Historii

Historie wojen opowiadane są przede wszystkim pod kątem kwestii politycznych i wojskowych. Dominującymi aktorami i decydentami w podręcznikach historii są mężczyźni. Tym razem dyskusja będzie dotyczyć kobiet, bohaterek wojennych, wzorów do naśladowania, ale także kobiecego doświadczenia przemocy podczas II wojny światowej. 

Więcej

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Podcast: Od imigrantów do ministrów

Polecamy podcast audycji Jakuba Janiszewskiego w TOK FM i rozmowy z Adamem Balcerem, autorem raportu "Od imigrantów do ministrów".  Autor przedstawia kariery polityczne osób pochodzących ze środowisk  muzułmańskich  w Europie Zachodniej, na przykładzie Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. To już nie tylko pojedyncze  przypadki,  to  szersze  zjawisko  w  wielu  krajach  w  Europie.  W rozmowie pojawiają się też wnioski dla Polski, w której  temat  jak dotąd jest mało obecny. 

Posłuchaj podcastu


Raport: Od imigrantów do ministrów

Debata  o  przynależności  islamu do Europy nierzadko nacechowana  jest stereotypami i uprzedzeniami, my zachęcamy do poznania liczb i faktów. Pomysłodawcą   i   autorem    raportu,  który   powstał   we współpracy  z  Fundacją  im.  Heinricha Bölla w Warszawie, jest Adam Balcer, politolog, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. 

Raport do pobrania
Konferencja online: Prezydencja niemiecka w Radzie UE 2020 - „Przebudzenie dla Europy” w czasach kryzysu

1 lipca br. Niemcy obejmą przewodnictwo w  Radzie UE. Rząd niemiecki będzie musiał stawić czoła pandemii i jej konsekwencjom dla ponad 500 milionów obywateli UE. Oprócz tego na agendzie jest wiele dotychczasowych, pilnych tematów i nierozwiązanych pytań. Zapraszamy do udziału w konferencji online 28 maja br.  
 
Więcej o konferencji

Europejska Polityka Rolna

II Ogólnopolskie Forum Suwerenności Żywnościowej

Krótki, dynamiczny filmik z II Ogólnopolskiego Forum Suwerenności Żywnościowej przypomina, jak duży potencjał i zaangażowanie mają środowiska, które zabiegają o bardziej zrównoważony system produkcji i konsumpcji żywności.

Więcej


Polityka na talerzu

Wiedzę, którą dzielili się uczestnicy i uczestniczki Forum, można zgłębić czytając teksty zawarte w publikacji „Polityka na talerzu”. Wskazuje ona niezbędne kierunki zmian zarówno w praktyce, jak i polityce rolnej.

Więcej

W czasach pandemii

Polska spada w rankingach wolności prasy  

Od   kilku   lat   obserwujemy stałą  tendencję spadkową  w ocenach  Polski  pod   względem    przestrzegania   wolności prasy.  W    międzynarodowym   rankingu  przygotowanym  przez  organizację  pozarządową „Reporterzy bez granic”  w 2015  Polska  zajęła 18. miejsce, teraz jest na 62. miejscu. To  spadek  o  44  miejsca  w ciągu  pięciu  lat.  Zmiany   w polskim   krajobrazie   mediów następują  subtelniej niż np. na  Węgrzech,  ale  ograniczenia w pracy dziennikarzy stają się  coraz  bardziej  zauważalne.  Tekst w niemieckiej wersji językowej. 

Więcej
Dziesięć recept na odporność w czasach kryzysu

Za wcześnie jeszcze, by wyciągać wiążące wnioski z kryzysu wywołanego koronawirusem. Na pytanie, w jakim kierunku powinna  pójść  polityka  po  jego  zakończeniu, nasuwa się jedna odpowiedź – w  kierunku  odporności.  C o dokładnie  oznacza   to   pojęcie  i  jaki  będzie miało wpływ na agendę polityczną?
 
Więcej

O kruchości UE w czasie pandemii COVID-19

Nowy wirus nie tylko katapultuje nas z naszej codzienności. Sposób,  w  jaki  radzimy sobie z pandemią, unaocznia nam również niezdolność Uni Europejskiej do działania w czasach kryzysu. Zagubieni  są  nie  tylko  ludzie  na lotniskach oraz dworcach –  w  ostatnich  tygodniach  zagubiła  się  również nadzieja na to, że Europa gra do jednej bramki.

Więcej
Dossier: Pandemia Koronawirusa

Dossier  zbiera wszystkie artykuły i komentarze na bieżąco publikowane przez biura zagraniczne Fundacji im. Heinricha Bölla, dotyczące  politycznych, społecznych i gospodarczych skutków  pandemii  koronawirusa.  Teksty  są  w angielskiej wersji językowej. 

Więcej
Pandemia & Społeczeństwo

Cykl   krótkich  wywiadów Trzy  pytania  do… , rozmawiamy w  nich  z  ekspertami  i  ekspertkami  z  różnych dziedzin o skutkach pandemii. W niemieckiej wersji językowej. 

Więcej

PRZYDATNE LINKI   


IMPRESSUM 

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji. Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.

FacebookTwitterYouTubeISSUMixCloud

W przypadku rezygnacji z subsktypcji (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj.

 

Boelletyn Warszawa
Fundacja im. Heinricha Bölla
ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa  
Polska 

+48 22 440 13 30
pl-info@pl.boell.org
www.pl.boell.org
Dyrektorka: Joanna Maria Stolarek

Państwa dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane stronom trzecim. Więcej w naszej Polityce prywatności na https://www.boell.de/en/2016/09/23/privacy-policy.