Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Logo Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Boelletyn Warszawa 5/2020

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Europa pokazuje swoją solidarność! W ramach funduszu odbudowy Komisja Europejska chce zmobilizować dodatkowe 750 mld Euro, by pomóc krajom najbardziej dotkniętym przez kryzys wywołany koronawirusem. Ta wiadomość ogłoszona przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen napawa optymizmem i dowodzi, że idea wspólnoty nadal jest żywa i funkcjonuje. To właściwy impuls dla niemieckiej prezydencji w Radzie UE, która rozpoczyna się już pierwszego lipca. Oczekiwania wewnątrz UE wobec tej prezydencji są wysokie. Czy Niemcy mogą przyczynić się do ożywienia współpracy w Europie? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Nie tylko na te pytania odpowiadają nasze analizy i komentarze - polecamy je Waszej uwadze!
Covid-19 pokazał nam nie tylko to, że europejska solidarność to nie puste słowa, ale także to, że słuchanie opinii naukowców ma dla naszej przyszłości kluczowe znaczenie. To ostatni moment, żeby poważnie potraktować ich przestrogi na temat zagrożeń środowiskowych. Ogłoszone przez Komisję Europejską strategie na rzecz różnorodności biologicznej i zrównoważonego systemu żywnościowego wskazują nową wizję rozwoju uwzględniającą te ostrzeżenia. Ale, aby móc zrealizować te cele, potrzebne będzie poparcie państw członkowskich. Nadzieja w Europie, że tak będzie.  

Życzę Wam inspirującej lektury!

Joanna Maria Stolarek                                                   
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie  Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach

3 czerwca 2020, godz. 16:00-17:00
Jaką rolę odgrywa Białoruś w polityce wschodniej Polski i Niemiec? 
Debata online

Zapraszamy  na  drugą debatę online w ramach inicjatywy "Ost/Wschód": Polsko-niemieckie debaty  o  Wschodzie."  Debaty będą prowadzone w języku angielskim z udziałem dwóch ekspertów/ekspertek  z  Polski  i  z  Niemiec.  Celem  cyklu  jest  udzielenie  odpowiedzi  na pytania: Jaka jest polityka Polski i Niemiec wobec  Wschodu? Jakie  powinny  być   odpowiedzi  UE na   palące  wyzwania  stojące  przed Wspólnotą  w  relacjach  ze  Wschodem?
Aktualna dyskusja będzie dotyczyła Białorusi oraz tego, jak Polska i Niemcy postrzegają swoją politykę wobec tego kraju.
Więcej na temat debaty


16 czerwca 2020, godz. 16:00-17:00
Od imigrantów do ministrów. O integracji politycznej społeczności muzułmańskich w elitach Europy Zachodniej – wnioski dla Polski
Debata online

Kwestia   integracji   zróżnicowanych   wewnętrznie   społeczności  muzułmańskich  w  krajach  Europy Zachodniej  stała  się  w  ostatnich  latach  jednym  z  najważniejszych  tematów   debaty  o   kształcie tożsamości narodowych społeczeństw europejskich i samej  idei  Europy.  W polskich  mediach, również liberalnych, ta złożona problematyka jest  obecna  w  bardzo  ograniczonym  zakresie. Tymczasem jako istotny element kształtujący wewnętrzną sytuację społeczną i polityczną najważniejszych europejskich partnerów Warszawy, zwłaszcza Niemiec,  jest ona  ważna także dla Polski. Zapraszamy na dyskusję na ten temat.  
Więcej na temat debaty


Europejska Polityka Rolna

Zielony Ład to szansa dla polskich rolników - zapewnia komisarz Janusz Wojciechowski

Polscy rolnicy nie powinni się bać Zielonego Ładu ani nowych proekologicznych rozwiązań planowanych w polityce rolnej Unii Europejskiej, są one dla nich szansą, a nie zagrożeniem – przekonywał Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa podczas Dialogu Obywatelskiego. 

Więcej
Nowe unijne strategie to pierwszy krok w dobrym kierunku, potrzebne są kolejne.

Dwie strategie: na rzecz różnorodności biologicznej i „Od pola do stołu”   ogłoszone   przez  Komisję Europejską  sygnalizują nowy  kierunek  w  polityce  rolnej  i  ochrony   środowiska  w Europie.  Aby   możliwa  była  ich   realizacja    niezbędne   są konkretne przepisy i poparcie państw członkowskich.  

Więcej

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Mniej symboli, więcej przyszłości w polityce wschodniej

W polityce wobec Wschodu potrzeba wzmocnienia polsko-niemieckiej współpracy, wypracowania strategicznego podejścia do Europy Wschodniej i regionu Morza Czarnego, a także znalezienia europejskiej przeciwwagi dla Federacji Rosyjskiej. 

Więcej
Dossier: Priorytety niemieckiej Prezydencji w Radzie UE

Pierwszego lipca Niemcy obejmą przewodnictwo w  Radzie UE. Rząd  niemiecki  będzie musiał stawić czoła pandemii i jej konsekwencjom dla  ponad  500 milionów obywateli UE. Oprócz  tego  na  agendzie UE jest  wiele  pilnych tematów  i  nierozwiązanych dotąd kwestii.  Polecamy  zbiór  opinii  i komentarzy na temat priorytetów niemieckiej prezydencji. W niemieckiej wersji językowej. 

Więcej 
Dossier: Fokus Węgry

Polecamy analizy, opinie i  komentarze  na  temat  obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej na Węgrzech, zebrane w formie dossier w praskim biurze naszej Fundacji. W angielskiej wersji językowej.  

Więcej

Energia & Klimat

Film: Można panikować

Są tacy, którzy ochronie klimatu poświęcają życie. Słuchanie ich historii, motywacji, niepokojów pozwala lepiej zrozumieć kryzys, w  którym  żyjemy.  Z tego  powodu zdecydowaliśmy się   wesprzeć   film  dokumentalny   o  profesorze  fizyki  na Uniwersytecie Warszawskim Szymonie Malinowskim.

Od 1 do 7 czerwca film będzie dostępny na Youtube.


Więcej  
Komu polskie wiatraki nie w smak?

Pomimo tego, że ceny  inwestycji  w energetykę wiatrową na lądzie  znacznie  spadają, a ich  efektywność  poszybowała w górę, turbiny nadal są w Polsce niechciane. Energia wiatrowa dałaby  szansę  na  wzrost  znaczenia  odnawialnych   źródeł, gdyby   nie   była   skutecznie   blokowana   nieprzychylnymi regulacjami  prawnymi.  Czemu  wiatraki w  Polsce  mają  zły wizerunek i kto na tym najbardziej cierpi? 

Więcej

Demokracja & Prawa Człowieka

Nienawiść to nie pogląd 

Co kryje się pod pojęciem „mowa nienawiści” i jak można sobie z nią skutecznie radzić? O kampani społecznej "No Hate Speech Movement" (NHSM) i o tym jak ważna jest odwaga cywilna w internecie pisze nasza dyrektorka Joanna Maria Stolarek. NHSM jest projektem Neue deutsche Medienmacher*innen w Berlinie, organizacji zrzeszającej dziennikarki i dziennikarzy, która opowiada się za większą różnorodnością w mediach i wrażliwością na problemy dyskryminacji.

WięcejSprawozdanie z działań Fundacji w roku 2019

W raporcie  przedstawione  zostały  działania  naszej   Fundacji  w ubiegłym roku z przykładami konkretnych projektów we wszystkich priorytetowych dla nas obszarach. W niemieckiej wersji językowej.

Więcej

W czasach pandemii

O wolności prasy w Polsce

Od kilku lat obserwujemy  stałą  tendencję  spadkową  w ocenach  Polski  pod względem   przestrzegania  wolności prasy.  W rankingu „Reporterzy bez granic” w ciągu pięciu lat Polska zanotowała spadek  o  44  miejsca.  Zmiany   w polskim  krajobrazie mediów następują  subtelniej niż np. na  Węgrzech,  ale ograniczenia w pracy mediów stają  się coraz  bardziej  zauważalne.  Poprzednio  tekst  ukazał się po niemiecku, tym razem publikujemy wersję angielską

Więcej
Dossier: Technologie i Covid-19

Komentarze  i  opinie  na  temat cyfrowych trendów i ich globalnych perspektyw w czasie pandemii zebrane przez nasze biura w Waszyngtonie, Brukseli oraz Hong Kongu. W angielskiej wersji językowej. 

Więcej
Dossier: Pandemia Koronawirusa

Polecamy opinie, analizy i  komentarze publikowane na stronach biur zagranicznych  naszej Fundacji, dotyczące  politycznych i społecznych oraz gospodarczych  skutków  pandemii koronawirusa na świecie. W  angielskiej wersji językowej. 

Więcej
Pandemia & Społeczeństwo

Polecamy cykl  krótkich  wywiadów Trzy  pytania  do… , z ekspertami i ekspertkami  z  różnych dziedzin o skutkach pandemii. W niemieckiej wersji językowej. 

Więcej

PRZYDATNE LINKI   


IMPRESSUM 

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji. Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.


Znacie nasze stony na Facebooku i Twitterze? Polecamy!  

FacebookTwitterYouTubeISSUMixCloud

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z subskrypcji (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj. 

 

Fundacja im. Heinricha Bölla
ul. Żurawia 45, IIIp.
00-680 Warszawa
Poland

+48 22 44 01 333
pl-info@pl.boell.org
https://pl.boell.org
Dyrektorka: Joanna Maria Stolarek