If this message is not displayed properly, click here please.

Logo Heinrich Böll Stiftung Thessaloniki
Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,

η χρονιά που διανύουμε έχει μία ιδιαιτερότητα: την πανδημία του COVID-19. Μία πανδημία η οποία έπληξε και την Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο μετά από πολλές δεκαετίες αλλάζοντας οριστικά τη ζωή όλων των ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη. Η πανδημία αυτή ήδη έχει αλλά και αναμένεται να έχει τεράστιες συνέπειες τις οποίες τώρα αρχίζουμε να διερευνούμε και να κατανοούμε

Dear friends,

this is a year with special characteristics: the COVID-19 pandemic. A pandemic breakout in Europe and the Western world after many decades, permanently altering the way people lead their lives accross the planet. This pandemic has and is expected to have enormous consequences which we've only just began to delve into, to comprehend.

AΦΙΕΡΩΜΑ COVID-19: Αίτια, συνέπειες και προτάσεις για το μέλλον στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Θέλοντας να συμβάλουμε στον ευρύτερο διάλογο που γίνεται με στόχο να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς φτάσαμε στο πρωτοφανές παγκόσμιο lockdown, αλλά και το πώς θα θωρακίσουμε τις κοινωνίες μας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων περιβαντολλογικών ή υγειονομικών στο μέλλον, δημοσιεύουμε μια σειρά άρθρων στο Aφιέρωμα COVID-19
Focus: COVID-19
Political debates on the pandemic with a European focus

In an effort to contribute to the wider debate taking hold with the aim to better grasp how we arrived at the global lockdown, as well as how to fortify our societies to tackle emergency situations and crises of environmental or health crises in the future, we published a series of articles at the COVID-19 dossier.

Η ανθεκτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας την περίοδο της πανδημίας

Διαφορετικά εγχειρήματα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ως προς τον κλάδο δραστηριότητας και τη γεωγραφική περιοχή μας παρουσιάζουν τις συνέπειες της πανδημίας στο παρόν και το μέλλον τους. Πώς αντέδρασαν; Έλαβαν κάποιας μορφής υποστήριξη από το κράτος; Πώς βλέπουν το μέλλον τους; Δείτε τις βιντεοσυνεντευξεις εδώ.
The resilience of Social Solidarity Economy during the pandemic

Diverse initiatives from the field of Social Solidarity Economy with regard to their economic activity and geographical area present the consequences of the pandemic on their present and future. How did they react? Did they receive any type of support from public measures? What do they expect from the future? Take a peek at the video-interviews here.

Γνώρισε τον παραγωγό σου - Μια καμπάνια του Agroecopolis με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ 

Με την κρίση του κορωναϊού και τα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων που ακολούθησαν οι μικροί παραγωγοί, βιοκαλλιεργητές ή κτηνοτρόφοι, έχασαν ξαφνικά το μεγαλύτερο ποσοστό των καναλιών διανομής τους, όπως λαϊκές αγορές, μικρά ξενοδοχεία και εστιατόρια, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δεν έλαβαν επιδοτήσεις, επιδόματα ή άλλες βοήθειες από το κράτος. Ο φόβος της επαγγελματικής τους εξαφάνισης ήταν υπαρκτός. Σε απάντηση αυτής της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης και για την υποστήριξη τους ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας η διαδικτυακή καμπάνια «Γνώρισε τον Παραγωγό σου».

Έπειτα από ένα εξάμηνο με επίκεντρο την πανδημία, τη συν-εργασία από το σπίτι με εταίρους για μια δημοκρατική κοινωνία, την οικολογική μετάβαση και την Κοινωνική Αλληλλέγγυα Οικονομία, μείναμε σπίτι μα όχι άπραγες/οι: συλλέξαμε σκέψεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας, συνεχίσαμε να στηρίζουμε τις/τους συνεργάτιδες/ες μας και σχεδιάσαμε βλέποντας το μέλλον θετικά. Αυτό το καλοκαίρι ας ξεκουραστούμε μένοντας ασφαλείς, προσέχοντας τους ανθρώπους που αγαπάμε αλλα και αυτούς που εξαρτώνται από την υπεύθυνη στάση μας σε αυτή την πανδημία. Ευχόμαστε υγεία και καλό καλοκαίρι!

Η ομάδα του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης

After six months around the pandemic breakout, the co-work from home with partners for a democratic society, the ecological transition and Social Solidarity Economy, we stayed home but not idle: we collected thoughts on the pandemic's consequence, we continued supporting our partners and planned ahead looking at the future in a positive light. This summer let's take a break staying safe, taking care of the people we love and those who depend on our responsible stance in this pandemic. We wish you all health and happy holidays!

The team of Heinrich Boell Foundation, Thessaloniki Office

If you don't want to receive any more messages (to: unknown@noemail.com) any longer, you can unsubscribe free of charge at any time.

 

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης - Ελλάδα, Aριστοτέλους 3, 54624, Θεσσαλονίκη
T +30 2310 282829 F +30 2310 282832 E info@gr.boell.org
Heinrich Boell Foundation, Office Thessaloniki - Greece, Aristotelous 3, 54624, Thessaloniki
T +30 2310 282829 F +30 2310 282832 E info@gr.boell.org

Your personal data is confidential and will not be forwarded to Third parties according to our Privacy Policy on https://www.boell.de/en/2016/09/23/privacy-policy on https://www.boell.de/en/2016/09/23/privacy-policy.