Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, prosimy kliknąć tutaj.

Logo Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Boelletyn Warszawa 10/2021

Drodzy Czytelnicy, Drogie Czytelniczki,

na granicy polsko-białoruskiej rozgrywa się humanitarna katastrofa, łamane są prawa człowieka i wszelkie obowiązujące konwencje prawoczłowiecze i uchodźcze. Ochrona granic i zdecydowana odpowiedź na cyniczną politykę dyktatora to jedno, ale nie może to w żadnym wypadku wykluczać człowieczeństwa i pomocy ludziom, którzy zostali ofiarami perfidnej instrumentalizacji i koczują w rejonie przygranicznym w zimnych lasach. Pomoc im jest naszym obowiązkiem!

Marta Górczyńska, prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka, jest regularnie na granicy i angażuje się w pomoc uchodźczyniom i uchodźcom. W rozmowie z nami w ramach Böll Talks przedstawiła sytuację na miejscu i jej katastrofalny wymiar, proponując także konkretne rozwiązania. A Przemysław Sadura, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego, w swojej analizie przybliża nam polityczno-społeczne aspekty kryzysu migracyjnego. Jego reportaż z rejonu objętego stanem wyjątkowym jest świadectwem niehumanitarnego traktowania uchodzczyń i uchodźców oraz rozgrywek politycznych, w których stawką jest ludzkie życie.

Polecamy i przypominamy także nasz krótki film „Pomiędzy” o tym, jak potoczyły się losy pięciu osób, które zmuszone były wyemigrować lub uciec ze swojego kraju i osiedliły się w Polsce. Stali się naszymi sąsiadami i swoją wiedzą i pracą wzbogacają nową ojczyznę każdego dnia. Pamiętajmy o tym szczególnie teraz, patrząc, co dzieje się na naszej wschodniej granicy.

Jako społeczeństwo i ludzkość stoimy przed wieloma wyzwaniami. Dotyczą one zarówno kryzysu migracyjnego, postępującej katastrofy klimatycznej, o której rozmawialiśmy w ramach szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow, kryzysu demokratycznego oraz miejsca Polski we wspólnocie europejskiej – co było widoczne po najnowszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i prounijnych manifestacjach - ale także łamania praw osób LGBT+. Jako fundacja staramy się rozmawiać o problemach, dać przestrzeń na historie, które powinny być opowiedziane. Nasz najnowszy projekt „Pamiętniki LGBTQIA+” jest właśnie jedną z nich. Szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń, kiedy ustawa #StopLGBT, która delegalizuje marsze równości i publiczną aktywność osób LGBT+, została przegłosowana i będzie dalej procedowana, głos osób, którym odbierane są prawa jest wyjątkowo ważny.                         

W aktualnym Boelletynie znajdziecie również informacje na temat najnowszego filmu „Nadzieja umiera ostatnia” Jonathana Ramseya o Młodzieżowych Strajkach Klimatycznych i ich aktywistkach i aktywistach w Polsce, seminariów dotyczących „Ekonomii Obwarzanka” czy debat o wolności słowa w Białorusi, Ukrainie i Polsce. Zapraszam wszystkich do śledzenia naszych wydarzeń oraz ciekawych publikacji na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i na platformie YouTube.

Pozdrawiam serdecznie
Joanna Maria Stolarek                                                   
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie  Program publicystyczny Böll Talks  

Europa,  praworządność,  demokracja,  prawa człowieka,  prawa kobiet  i  mniejszości,  równość płci, ochrona klimatu, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zrównoważone rolnictwo i sprawiedliwa transformacja - to część obszarów naszego fundacyjnego działania. O tych  i  wielu  innych  sprawach  rozmawiamy  z  uczestnikami  i  uczestniczkami  życia politycznego i społecznego w Polsce i Europie. 

Zobacz program
Böll Talk#12 Rozmowa z Martą Górczyńską

Podczas rozmowy przyjrzymy się trwającej od sierpnia  katastrofie humanitarnej na polsko-białoruskim pograniczu. Zapytamy o to, jakie procedury powinny być wszczęte wobec każdej osoby, która także w sposób nieuregulowany przebywa na terytorium Polski, a także jakie prawa i umowy międzynarodowe zobowiązują Polskę do przestrzegania tych procedur? Dlaczego nie widzimy zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej na obecny kryzys uchodźczy na jej wschodniej granicy? Wreszcie, co my możemy zrobić, by pomóc? W kolejnym odcinku programu nasza dyrektorka, Joanna Maria Stolarek rozmawia z Martą Górczyńską, prawniczką zajmującą się ochroną praw człowieka, specjalistką w zakresie ochrony praw uchodźców i migrantów, działaczką związaną z Grupą Granica, która pomaga uchodźczyniom i uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.

Zobacz rozmowę

Böll Talk#13 Rozmowa z Piotrem Laskowskim  
Czym była akcja „Hiacynt”? Jak umierała nadzieja na akceptację i równość wobec praw, którą rozbudził rok ’89? Jak na życie młodych, dorastających osób LGBT+ wpłynęła prowadzona od kilku ostatnich lat polityka przemocy państwowej wymierzonej w tę grupę? Dlaczego dzielenie się swoimi historiami nie jest afiszowaniem się? Dlaczego formy oporu społeczności LGBT+ i wzajemnej troski o siebie niosą nadzieję na zmianę? Dlaczego nie wolno zamilknąć i pozostać obojętnym? Polecamy rozmowę naszej dyrektorki Joanny Marii Stolarek z dr. hab. Piotrem Laskowskim – historykiem idei, kierownikiem Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ UW.  

Zobacz rozmowę

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu 

Postrzeganie i zwalczanie kryzysu klimatycznego w kategoriach sprawiedliwości

Seminarium online dla niemieckich i polskich działaczy/działaczek społecznych
25-27 listopada

Podczas seminarium uczestnicy i uczestniczki będą miały okazję zapoznać się z historycznym i bieżącym powiązaniem między kryzysem klimatycznym a rasizmem, a także poznać różne punkty widzenia na sprawiedliwość klimatyczną oraz wymienić się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi pracy społecznej czy społecznego zaangażowania. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Więcej o seminarium

Konferencja klimatyczna COP26 w Glasgow    

Prawdziwe ambicje vs złe rozwiązania: Jaka jest stawka COP26?

COP26 w Glasgow odbył się w tle niesprawiedliwych i wykluczających polityk zdrowotnych, których skutki nie napawają optymizmem, niespełnionych obietnic odpowiedniego zwiększenia skali działań na rzecz ochrony klimatu oraz wsparcia finansowego, a także niespotykanej dotychczas presji na złe rozwiązania, które odwracają globalną uwagę od pilnej potrzeby zaprzestania eksploatacji paliw kopalnych.

Więcej
Niedotrzymane obietnice – kraje rozwinięte nie wywiązują się z zapewnienia 100 miliardów dolarów na działania na rzecz ochrony klimatu

Na COP26 w Glasgow trzeba było bezwzględnie odnieść się do niepowodzeń z przeszłości w zapewnieniu środków finansowych na działania na rzecz ochrony klimatu. Bowiem faktem jest, że kraje lepiej rozwinięte nadal nie wywiązują się z zapewnienia 100 miliardów dolarów na owe cele.

Więcej
UE nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego

W lipcu 2021 roku ogłoszono kolejne daleko idące plany dekarbonizacji gospodarki. Aktualnie UE nie wywiązuje się jednak z wynikającego z porozumienia paryskiego obowiązku proceduralnego, zgodnie z którym powinna zgłosić sekretariatowi Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu indywidualne poziomy emisji przydzielone poszczególnym państwom członkowskim.

Więcej
Dossier: EU27 na COP26 - zielone perspektywy

Polecamy dziennik szczytu oraz zbiór analiz i komentarzy naszego biura w Brukseli dotyczacych przebiegu i najważniejszych wydarzeń podczas COP26. W języku angielskim. 

Więcej

Energia & Klimat

Film "Nadzieja umiera ostatnia"

Prezentujemy kolejny film Jonathana L. Ramseya, który powstał we współpracy z nami. Obraz przedstawia sylwetki młodych aktywistów i aktywistek działających na rzecz klimatu z sześciu regionów Polski: Mazowsza, Śląska, Województwa Łódzkiego, Opolszczyzny, Podlasia i Małopolski.

Zobacz film
Debata: Obwarzanek po polsku. Utopia, fanaberia czy konieczność? 

Czy „ekonomia obwarzanka” będzie remedium na polski konflikt pokoleniowy, kryzys usług publicznych, rozkład państwa i polityczną polaryzację? O granicach wyobraźni politycznej w naszym kraju oraz zasadzie cywilizacyjnej rzeczywistości dyskutowali Zofia Krajewska, Rafał Matyja, Agnieszka Lichnerowicz, Jakub Sawulski i Michał Sutowski w ramach naszego wspólnego projektu z Krytyką Polityczną.

Zobacz nagranie z dyskusji
10 rzeczy, które powinno się wiedzieć o wodorze

UE i Niemcy postawiły sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej odpowiednio do 2050 i 2045 r. Zobowiązanie to zakłada, że zeroemisyjne alternatywy zastąpią wysokoemisyjne procesy i produkty. Jedną z alternatyw w obszarze energetyki jest przyjazny dla klimatu wodór. Pierwiastek ten nie jest jednak panaceum, które rozwiązuje od razu wszystkie problemy, ponieważ jego wytwarzanie jest bardzo drogie i skomplikowane. Taniej i rozsądniej jest skorzystać z energii konwencjonalnej.

Więcej
Debata: Zielony, purpurowy czy szary - wodór w gospodarce neutralnej dla klimatu

O wodorze od lat mówi się jako o paliwie przyszłości. Jest lekki, łatwy do przechowywania, energochłonny i nie powoduje bezpośredniej emisji zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych. Zdaniem ekspertów wodór może zmienić oblicze transportu, przemysłu samochodowego, morskiego oraz lotniczego. Dyskutowaliśmy o tym z ekspertkami i ekspertami z Polski i z Niemiec.

Zobacz nagranie z debatyEuropejski dylemat zrównoważonego rozwoju? Węgiel brunatny w polsko-niemiecko-czeskim trójkącie granicznym

Polecamy dyskusję na temat sytuacji wokół węgla brunatnego w polsko-niemiecko-czeskim trójkącie granicznym zorganizowaną przez Europäische Akademie Berlin. Jak wyzwania, przed którymi stoi ten region, wpisują się w szerszy kontekst europejski, rosnące ceny energii, Zielony Ład i szczyt COP26 w Glasgow? Dyskutują: dr Andrzej Ancygier z Climate Analytics w Berlinie, nasza dyrektorka, Joanna Maria Stolarek oraz Vit Havelka z Europeum Institute for European Policy. Dyskusja w języku niemieckim. 

Zobacz nagranie z debaty

Demokracja & Prawa Człowieka

Publikacja: Pamiętniki Osób LGBTQIA+

Mała antologia to pierwsza z publikacji tekstów nadesłanych na konkurs zorganizowany w 2020 roku przez nas wspólnie z Pracownią Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ Uniwersytetu Warszawskiego. Osiemnaście osobistych historii, opowiedzianych własnym głosem i na własnych zasadach. Nadesłane na konkurs autobiografie pozwalają zrozumieć, jak wygląda życie osób niehetero- i niecisnormatywnych w Polsce: dorastanie, życie rodzinne, miłości, kontakty z instytucjami publicznymi. Pamiętniki odsłaniają wielość i różnorodność indywidualnych doświadczeń, ale i wspólne problemy, z jakimi mierzą się osoby LGBTQIA+ w Polsce. Jest tu obecna i determinacja w walce o siebie, i troska o innych, wzajemna solidarność, której wyrazem jest opowiedzenie własnej historii, i wreszcie – żywiołowe, czasem ironiczne, czasem gorzkie, poczucie humoru.


Publikacja do pobrania

Podcast: Kłirowe świadectwo. Pamiętniki LGBT+

Audycja „Lepiej Późno niż wcale” w radiu TOK FM Katarzyny Szustow na temat naszej najnowszej publikacji "Pamiętniki LGBTQIA+". Jak powstawały, jakie mają przesłanie i dla kogo? Rozmowa z udziałem dr. Piotra Laskowskiego i dr. Łukasza Mikołajewskiego z Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+ w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz naszej dyrektorki Joanny Marii Stolarek. 

Posłuchaj rozmowy    

Wolność słowa pod presją - przypadek Białorusi, Polski i Ukrainy

Polecamy kolejną dyskusję New Eastern Europe we współpracy z nami, poświęconą wolności słowa. To kontynuacja dyskusji z lipca podczas spotkania Eurozine Meeting pt.: "Uważaj na słowa: Dziennikarstwo pod przymusem" z udziałem dziennikarzy i dziennikarek z Rosji, Turcji i Węgier. Tym razem skupiono się na trzech kolejnych krajach, które w ostatnim czasie znalazły się w centrum uwagi: Białorusi, Ukrainie i Polsce.

Zobacz nagranie   

Debata: Czy kobiety uratują klimat?

W 13-letniej historii Kongresu Kobiet stawało się coraz bardziej jasne, że poza walką o prawa kobiet i równość płci, kobiety muszą stanąć na pierwszej linii frontu, aby ocalić naszą planetę. O pomysłach i możliwych rozwiązaniach na to, jak kobiety mogą wpłynąć na działania wokół ochrony klimatu, dyskutowano podczas debaty zamykającej tegoroczny Kongres Kobiet. W moderowanej przez Ewę Sufin-Jaquemart dyskusji wzięli udział: Izabela Zygmunt, Joanna Sulich, Katarzyna Karpa-Świderek, Urszula Zielińska, Maciej Krzyczkowski oraz nasza dyrektorka, Joanna Maria Stolarek.

Zobacz nagranie 

Film: Pomiędzy

Przypominamy film dokumentalny „Pomiędzy” zrealizowany przez Mayę Teryaki i Martę Bogdańską. Bohaterowie filmu- Desi z Tybetu, Elmi z Somalii, Miriam z Syrii, Kim z Wietnamu i Zoi z Krymu dzielą się swoimi osobistymi historiami. Twórczyniom filmu udało się nie tylko naświetlić różnorodność bohaterów, ich doświadczeń i motywacji, ale także sprowokować ich do podzielenia się bardzo intymnymi wyznaniami na temat stosunku do nowej ojczyzny i radzenia sobie z funkcjonowaniem ”pomiędzy” różnymi kulturami, religiami i szerokościami geograficznymi. Film przybliża nam osoby pochodzenia migranckiego realnie, nie uciekając od trudnych tematów, ale także z dużą porcją empatii, a przede wszystkim wielkiego humanizmu.

Zobacz film  

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Kryzys migracyjny, jako strategia zdobywania władzy. Przypadek Polski

Kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy przybiera na sile. Psychologiczny i polityczny efekt eskalacji analizuje prof. Przemysław Sadura, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie własnych badań ze strefy obowiązywania stanu wyjątkowego.

Więcej
Europejskie bezpieczeństwo energetyczne i wnioski wynikające z budowy Nord Stream 2

W ramach 7. edycji  Warszawskiego  Forum  Bezpieczeństwa Fundacja  im.  Heinricha  Bölla  w Warszawie była partnerem panelu   dyskusyjnego   na   temat    wyzwań   w    obszarze bezpieczeństwa energetycznego UE na przykładzie obserwacji i doświadczeń płynących z realizacji projektu Nord Stream 2  -  gazociągu, który od  momentu rozpoczęcia budowy znajduje  się w epicentrum kontrowersji politycznych nie tylko między Polską i Niemcami, ale także po obu stronach Atlantyku.

Zobacz debatę  - w nagraniu od 1 godz. 10 min
  

Widmo Polexitu

To był czarny dzień dla Polski, brzmiał jeden z nagłówków nawiązujący do decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego na temat wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Politycy w Europie przestrzegają przed igraniem z ogniem. Polecamy komentarz naszej dyrektorki, Joanny Marii Stolarek, do tych wydarzeń. Materiał w języku niemieckim. 

Więcej


Polska: Wysokie oczekiwania wobec nowego rządu federalnego

Wybory do niemieckiego Bundestagu postrzegano w Polsce przede wszystkim przez pryzmat schyłku ery Merkel. Obie strony, rząd i opozycja, mają duże oczekiwania i nadzieje wobec nowego parlamentu w Berlinie. Polecamy powyborczą analizę naszej dyrektorki, Joanny Marii Stolarek, w języku niemieckim.  

Więcej
Niemcy po wyborach

26 września niemieckie społeczeństwo wybrało swoich reprezentantów i reprezentantki do Bundestagu. Co te wybory znaczą dla Niemiec, Europy i świata? - polecamy nagrania z trzech debat w ramach "Niemcy pod lupą" oraz na zbiór komentarzy, analiz, wywiadów i nagrań z debat zebranych przez nasze biuro w Brukseli po wyborach oraz w trakcie  toczących się wciąż rozmów koalicyjnych z aktywnym udziałem Zielonych. Materiały w języku polskim i angielskim.

Zobacz dossier


Europejska Polityka Rolna

Film: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej

Czym jest Wspólna Polityka Rolna, na czym polega, jaki ma budżet, jakie zagrożenia dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt niesie z sobą dotychczasowy model rolnictwa? Polecamy krótki film edukacyjny przygotowany przez Koalicję Żywa Ziemia we współpracy z nami. 

Więcej

My w mediach 

Presseclub w ARD: Tak dla UE, ale bez jej wartości. Czy Polska osłabi wspólnotę? 

Dokąd zmierza aktualnie wspólnota europejska? Czy idea zbliżenia jest tylko pobożnym życzeniem wobec wydarzeń w Polsce, na Węgrzech czy innych krajach Grupy Wyszehradzkiej? Polecamy dyskusję w pierwszym programie państwowej telewizji ARD w programie "Presseclub" z udziałem niemieckich publicystów i publicystek oraz naszej dyrektorki Joanny Marii Stolarek. Dyskusja w języku niemieckim. 

Więcej

Deutschlandfunk: Kontrowersyjna ustawa zakazująca demonstracji LGBT

Komentarz naszej dyrektorki Joanny Marii Stolarek dla Deutschlandfunk Kultur w ramach dyskuji wokół niedawnej decyzji Sejmu o skierowaniu obywatelskiego projektu ustawy, określanego przez jego autorów jako "Stop LGBT", do dalszych prac w sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. Komentarz w języku niemieckim. 

Więcej
Deutsche Welle: Migranci pomiędzy Białorusią a Polską 

Rozmowa z naszą dyrektorką, Joanną Marią Stolarek, w programie Der Tag w Deutsche Welle z 11 listopada br. na temat pogłębiającego się z dnia na dzień kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. W języku niemieckim.


Zobacz rozmowę (od 9:57 minuty materiału)


IMPRESSUM 

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji. Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.


Znacie nasze strony na Facebooku i Twitterze? Polecamy!


FacebookTwitterYouTubeISSUMixCloud

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z subskrypcji Boelletynu (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj.

 

Fundacja im. Heinricha Bölla
ul. Żurawia 45, IIIp.
00-680 Warszawa
Poland
+48 22 44 01 333
pl-info@pl.boell.org
www.pl.boell.org