Jeśli ta wiadomość nie otwiera się poprawnie, prosimy kliknąć tutaj.

Logo Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa

Boelletyn Warszawa 2/2022

Drodzy Czytelnicy, Drogie Czytelniczki,

Jako członkinie i członkowie zespołu polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla przyłączamy się do międzynarodowego stanowiska naszej organizacji oraz deklarujemy pełną solidarność z Ukrainą, naszymi ukraińskimi partnerami, koleżankami i kolegami oraz wszystkimi osobami dotkniętymi agresją rosyjskiego reżimu i cierpiącymi w wyniku wywołanej wojny i kryzysu humanitarnego. Jednocześnie deklarujemy pełne poparcie dla represjonowanych przedstawicielek i przedstawicieli rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, ponoszących konsekwencje za odwagę mówienia prawdy i sprzeciw wobec działań putinowskiej władzy.

Nasze serca i umysły są dziś z wszystkimi obywatelami i obywatelkami Ukrainy. Tymi, którzy aby ratować życie i zdrowie musieli opuścić swoje domy i szukać schronienia oraz tymi, którzy zostali, aby stawić czoła inwazji. Wiemy, że to Wy płacicie najwyższą cenę tej wojny i nie pozwolimy, abyście czuli się osamotnieni.

Wszystkie Czytelniczki i wszystkich Czytelników Boelletynu zachęcamy do podejmowania możliwych działań pomocowych oraz wszelkich wyrazów solidarności wobec obywateli i obywatelek Ukrainy. Każdy nawet najmniejszy gest ma znaczenie. Warto przy tym pamiętać, że pomaganie i wspieranie są jak maraton, trzeba dobrze zagospodarować siły, żeby starczyło ich na kolejne etapy, dlatego dbając o innych trzeba również zadbać o siebie.

Serdecznie pozdrawiam życząc nam wszystkim dużo siły i wytrwałości w tych ciężkich czasach, ale i nadziei na lepsze jutro

Joanna Maria Stolarek                                                   
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie  


Oferta pracy i stażu

Kierowniczka/Kierownik w Programie Demokracja i Prawa Człowieka

Demokracja i Prawa Człowieka  to  nasz  fundacyjny  kompas.  Są  to  wartości uniwersalne i niezaprzeczalne. Warto o nich ciągle przypominać i walczyć o ich zachowanie. Czy chcesz nas w  tym  wspierać?   Jeżeli  tak,  to  od  1 czerwca  poszukujemy  Kierowniczki/Kierownika  w Programie Demokracja i Prawa Człowieka w wymiarze pełnego etatu. Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia.

Zobacz szczegóły oferty pracy

Odpłatna praktyka w obszarze ekologii

Zapraszamy   do   składania   aplikacji  na  odbycie  odpłatnych praktyk w obszarze działań ekologicznych  Fundacji  im. Heinricha Bölla w Warszawie  – programów Energia i Klimat oraz Europejska Polityka Rolna – jak również skupionych wokół nich działań promocyjnych od 25 kwietnia. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 kwietnia.

Zobacz szczegóły oferty praktyk

Europa & Sprawy Międzynarodowe

Solidarność z Ukrainą

Deklarujemy pełną solidarność z Ukrainą. Stajemy po stronie naszych ukraińskich partnerów, kolegów i koleżanek, a jednocześnie opowiadamy się za naszymi organizacjami partnerskimi w rosyjskim społeczeństwie obywatelskim, uciskanymi surowymi represjami.
Prezentujemy międzynarodowe stanowisko Zarządu Fundacji im. Heinricha Bölla w związku z militarną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Więcej
Czas by „zielony” ruch okazał Ukrainie swoje wsparcie

Trwająca wojna Rosji przeciwko Ukrainie to tragedia na niespotykaną skalę w powojennej Europie. Walka o niepodległość, którą toczy ukraińskie społeczeństwo, przejdzie do historii, zaś bohaterstwo i determinacja ruchu oporu będzie wspominana przez kolejne pokolenia Europejek i Europejczyków. Polecamy komentarz naszego kolegi Andriya Korniychuka.

Więcej
Boell Global 10 – Punkty zwrotne w Europie: O wojnie w Ukrainie i jej znaczeniu dla Europy 

Rosyjska inwazja na Ukrainę to katastrofa humanitarna oraz zagrożenie dla egzystencji ukraińskiego społeczeństwa i państwowości Ukrainy.  Jakie konsekwencje niesie z sobą dla Europy jako wspólnoty wartości oraz dla przyszłej globalnej polityki bezpieczeństwa? Polecamy dyskusję niemieckich ekspertek/ekspertów z Fundacji im. Heinricha Bölla, berlińskiego think tanku Stiftung Wissenschaft und Politik oraz posła Zielonych do Bundestagu. Nagranie dyskusji w języku angielskim oraz w języku niemieckimEnergia & Klimat

Energetyczne koszty wojny

Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jest nie tylko barbarzyństwem, ale również zapowiedzią gwałtownych zmian ekonomicznych na całym świecie. Nawet jeśli (co niestety jest mało prawdopodobne) działania wojenne zakończą się w miarę szybko, powrót do status quo ante jest niemożliwy. Również powrót do europejskiego modelu energetyki sprzed wojny.

Więcej


Koniec importu surowców energetycznych z Rosji?

Czy możemy zrezygnować z rosyjskich paliw kopalnych? Bez wątpienia to rozwiązanie radykalne o daleko idących i nie do końca wiadomych skutkach. Gdyby do tego doszło, solidarność i ścisła współpraca w ramach UE będą jeszcze ważniejsze niż dotychczas. Polecamy analizę Forum Energii dot. możliwości zerwania polskiej zależności energetycznej od importów surowców z Rosji.

Więcej

Europejska Polityka Rolna

Wojna w Ukrainie: Konsekwencje także dla gospodarki żywieniowej są dramatyczne

W jaki sposób wojna w Ukrainie zagraża światowemu bezpieczeństwu żywieniowemu? Wywiad z dr. Martinem Frickem, dyrektorem Przedstawicielstwa Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) w Berlinie.

WięcejBöll Global: Czy wojna w Ukrainie spowoduje światową klęskę głodu? 

Ukraina i Rosja są jednymi z najważniejszych dostawców zboża oraz roślin oleistych nie tylko dla Europy, ale też przede wszystkim dla wielu krajów Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i tak już wysokie ceny żywności osiągnęły nowe, rekordowe poziomy. Czy następstwem trwającej wojny będzie światowy kryzys głodu oraz kolejne konflikty powodowane trudniejszym dostępem do żywności? Polecamy dyskusję organizowaną 31 marca przez nasze biuro w Berlinie.    

Więcej

Atlas mięsa - w prosty sposób o koniecznych zmianach w produkcji mięsa

Autorzy i autorki Atlasu uważają, że uprawa roślin paszowych oraz produkcja zwierzęca powinny podlegać zmianom, aby zredukować emisje gazów cieplarnianych. Wymaga to jednak odejścia od przemysłowych technik uprawy, chowu i hodowli, a także postawienia na lokalność produkcji oraz skrócenia łańcuchów dostaw. Bardzo ważna w tym aspekcie będzie także zmiana zwyczajów konsumenckich, polegająca m.in. na zmniejszeniu spożycia żywności pochodzenia zwierzęcego. 
Zobacz informację prasową 

Atlas mięsa

Atlas Mięsa to zbiór aktualnych danych i faktów dotyczących konsumpcji, produkcji, przetwórstwa i handlu mięsem. Publikacja wyjaśnia problematyczny charakter hodowli zwierząt gospodarskich i wskazuje na jej społeczne, etyczne i środowiskowe konsekwencje. W momencie gdy bezpieczeństwo żywieniowe na świecie i w Europie jest zagrożone, warto dokładniej przyjrzeć się intensywnej produkcji i hodowli zwierzęcej.  

Pobierz publikację


Demokracja & Prawa Człowieka

Unia zrobiła pierwszy krok w dobrym kierunku. Teraz uchodźczyniom/uchodźcom potrzeba właściwej ochrony

Od rozpoczęcia wojny Rosji z Ukrainą 24 lutego z kraju uciekło trzy i pół miliona osób. Polecamy wywiad z posłanką do Parlamentu Europejskiego Tineke Strik na temat uruchomienia unijnej dyrektywy o ochronie tymczasowej oraz związanych z nią szans i wyzwań.

Więcej


Obniżenie standardów ochrony praw człowieka 

10 marca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 6 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący każdemu prawo do rzetelnego procesu sądowego, jest niezgodny z polską Konstytucją. Polecamy tekst naszej koleżanki Katarzyny Pabijanek (w języku angielskim). 

Więcej

Analiza: Kwestia płci i wzmacnianie pozycji kobiet a zrównoważony rozwój 

W 2020 r. Globalne Forum OECD ds. Środowiska skupiło się na włączaniu tematów równości płci i wzmacniania pozycji kobiet do głównego nurtu agendy zrównoważonego rozwoju. Poszukiwano wspólnej płaszczyzny dla polityki środowiskowej oraz celów gospodarczych i społecznych. Polecamy lekturę raportu podsumowującego Forum (w języku angielskim).

Więcej

Nasz głos w mediach   

Walka o przetrwanie - Jak Zachód może wesprzeć Ukrainę? 

Dyskusja w niemieckiej telewizji ARD w ramach programu Presseclub z 20 marca z udziałem naszej dyrektorki Joanny Marii Stolarek oraz niemieckich publicystów/publicystek: Nany Brink, Klausa Geigera (Die Welt) oraz Stephana Stuchlika  (w języku niemieckim).

Więcej


Niemiecka polityka wobec Rosji i Ukrainy

Rozmowa naszej dyrektorki Joanny Marii Stolarek z Tomaszem Lejmanem dla Polsat News z 22 marca na temat polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy.

Zobacz nagranie

Program publicystyczny Böll Talks  

Europa,  praworządność,  demokracja,  prawa człowieka,  prawa kobiet  i  mniejszości,  równość płci, ochrona klimatu, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zrównoważone rolnictwo i sprawiedliwa transformacja - to część obszarów naszego fundacyjnego działania. O tych  i  wielu  innych  sprawach  rozmawiamy  z  uczestnikami  i  uczestniczkami  życia politycznego i społecznego w Polsce i Europie. 

Zobacz program
Böll Talk#11 Rozmowa z Agnieszką Bryc  

Przypominamy rozmowę z dr Agnieszką Bryc, politolożką i specjalistką od polityki wschodniej z września 2021 r. Już wtedy ekspertka ostrzegała przed destruktywną polityką Kremla. W rozmowie tłumaczy, w jaki sposób Rosjanie prowadzą politykę zagraniczną, co kryje się pod pojęciem „zarządzanie niestabilnością” oraz do czego zmierza Kreml i jak radzi lub nie radzi sobie z tym Zachód. Polecamy!

Zobacz rozmowę

Współpraca polsko-niemiecka

Bartoszewski i Böll - drogi porozumienia

19 lutego świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskieg. Heinrich Böll należał do grona postaci życia publicznego RFN, które utwierdziły Władysława Bartoszewskiego – byłego więźnia Auschwitz i uczestnika ruchu oporu w czasie okupacji – w przekonaniu o konieczności szukania dróg porozumienia z zachodnimi sąsiadami i potrzebie nawiązywania sieci kontaktów osobistych w Niemczech. Polecamy esej Marcina Barcza, bliskiego współpracownika Władysława Bartoszewskiego na temat relacji obu literatów.  

Więcej


IMPRESSUM 

Niniejszy mail został dostarczony pod ten adres, ponieważ Państwa dane znajdują się w naszej bazie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane tylko na potrzeby Fundacji. Wedle obowiązującego prawa mają Państwo prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy - w tym celu należy wysłać odpowiednią wiadomość na adres pl-info@pl.boell.org.


Znacie nasze strony na Facebooku i Twitterze? Polecamy!


FacebookTwitterYouTubeISSUMixCloud

W przypadku rezygnacji z subskrypcji newslettera (na adres: unknown@noemail.com) prosimy kliknąć tutaj.

 

Fundacja im. Heinricha Bölla
ul. Żurawia 45, IIIp.
00-680 Warszawa
Poland
+48 22 44 01 333
pl-info@pl.boell.org
www.pl.boell.org